Eduroam

Internet dla studentów UW

Wszyscy studenci i pracownicy UW, którzy posiadają konto w Centralnym Systemie Uwierzytelniania (http://portal.uw.edu.pl/konto-cas) mogą korzystać z dostępu do sieci eduroam. Przed pierwszym połączeniem do sieci eduroam prosimy zalogować się na stronie https://logowanie.uw.edu.pl w celu aktywacji konta.

nazwa użytkownika: <PESEL>@cus.uw.edu.pl
hasło: takie samo jak w Centralnym Systemie Uwierzytelniania

Użytkownicy instytucji uczestniczących w projekcie eduroam

Użytkownicy innych instytucji należących do projektu eduroam powinni korzystać z zalecanych ustawień jednostki macierzystej. Logowanie do sieci eduroam odbywa się za pomocą konta z jednostki macierzystej.

System eduroam pozwala na uzyskanie dostępu do sieci bezprzewodowej i przewodowej bez konieczności kontaktowania się z lokalnymi administratorami. Instytucje biorące udział w projekcie zobowiazują się do przestrzegania wspólnej polityki bezpieczeństwa i do ufania informacjom przekazywanym z innych instytucji włączonych w system.

W typowej sytuacji, użytkownik komputera przenośnego uzyska dostęp w innej instytucji bez konfigurowania czegokolwiek. Ustawienia, z których korzysta we własnej instytucji pozwolą mu na dostęp w każdym innym miejscu. Nie oznacza to, że dostęp jest anonimowy i niekontrolowany, wręcz przeciwnie, każdy dostęp do sieci jest odnotowywany i ewentualne nadużycia moga być później powiązane z konkretną osobą.

eduroam w Polsce jest dostępny poprzez infrastrukturę sieci PIONIER i podłączonych do niej sieci miejskich zarządzanych przez instytucje będące członkami Konsorcjum PIONIER. Infrastruktura eduroam w Polsce została zbudowana w ramach projketu PLATON.

eduroam jest dostępny w 57 polskich instytucjach, w 606 lokalizacjach (rozumianych jako odrębne budynki badź ich grupy, bądź spójne obszary na zewnątrz budynków), w 48 miejscowościach

źródło: http://www.eduroam.pl/index.php?page=opis&lang=plhttp://portal.uw.edu.pl/web/eduroam/start

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *