Samorząd

wgisr

Zarząd Samorządu Studentów WGiSR UW od wielu lat znajduje się w czołówce najprężniej działających samorządów jednostkowych na Uniwersytecie Warszawskim. Wpływ na to mają liczne organizowane wydarzenia, dobre relacje z władzami wydziału, jak i chęć działania na rzecz studentów. Samorząd zajmuje się w szczególności organizacją życia studenckiego na wydziale i poza nim, działa w obszarze promocji wydziału, zajmuje się zagadnieniami praw studenta i ściśle współpracuje z Władzami Dziekańskimi. W ramach utworzonych sekcji samorządu, zorganizowano w ostatnich latach ponad kilkadziesiąt wydarzeń!

W samorządzie działa sekcja studencka, kulturowa, wyjazdowo-sportowa, organizacyjna i informacyjno-techniczna. Każdy członek zarządu odpowiada za jedną z tych sekcji. W ramach sekcji studenckiej przygotowano m.in. Niezbędnik Pierwszoroczniaka, który wprowadza nowych studentów geografii i gospodarki przestrzennej w arkany studiów na wydziale. Stworzono również projekt „Ogarnij Gegrę” – przez pięć dni w tygodniu maturzyści uczestniczą w wykładach prowadzonych przez pracowników naszego wydziału. W 2016 roku odbędzie się już szósta edycja projektu.

Sekcja studencka zajmuje się także pomocą doraźną dla studentów i aspektami prawnymi związanymi ze studiami. Sekcja kulturowa organizuje m.in. takie projekty jak Bale Geografa, Mikołajki/Andrzejki, Połowinki czy Geokaraoke. Sekcja wyjazdowo-sportowa dba o aktywność sportową naszych studentów, organizując dwa razy do roku zawody w piłkę nożną GeoCup, a także GeoBowling i  współorganizuje z pozostałymi sekcjami, dwa najważniejsze projekty – obóz zerowy w Murza i obóz otrzęsinowy w Bocheńcu.

Sekcja organizacyjna organizuje takie wydarzenia jak GeoWigilia, Aukcja Świąteczna, Regionalia, Azymuty/Fotoregionalia, a także w jej kompetencjach leży współpraca z innymi organizacjami. By usprawnić organizację wydarzeń, Zarząd może powołać swoich pełnomocników, w roku akademickim 2013/2014 jest to 6 osób. Ponadto w 2015 roku została utworzona Komisja ds. Współpracy Wewnętrznej, która skupia studentów chcących włączyć się w organizacje wszystkich wydarzeń organizowanych przez ZSS.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *