Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla potrzebujących studentów. Ma ona na celu wsparcie studenta, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o zapomogę może złożyć student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Ile wynosi zapomoga?

Student może wnioskować maksymalnie o zapomogę w wysokości 5500 zł. Wnioski o zapomogę w wysokości większej, niż 1000 zł rozpatrywane są przez OKSS.

Co zrobić, by otrzymać zapomogę?

Wniosek składa się do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Należy w nim zamieścić szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało trudną sytuację materialną, uzasadnić  ich losowy charakter oraz dołączyć dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *