Facebook Google Maps E-mail

Zapomoga

Zapomoga jest formą doraźnej pomocy dla potrzebujących studentów. Ma ona na celu wsparcie studenta, który znalazł się w przejściowo trudnej sytuacji materialnej. Wniosek o zapomogę może złożyć student, który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Zapomogę można otrzymać dwa razy w roku akademickim. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę.

Ile wynosi zapomoga?

Student może wnioskować maksymalnie o zapomogę w wysokości 5500 zł. Wnioski o zapomogę w wysokości większej, niż 1000 zł rozpatrywane są przez OKSS.

Co zrobić, by otrzymać zapomogę?

Wniosek składa się do Wydziałowej Komisji Stypendialnej. Należy w nim zamieścić szczegółową informację o okolicznościach, których zajście spowodowało trudną sytuację materialną, uzasadnić  ich losowy charakter oraz dołączyć dokumenty potwierdzające uzasadnienie wniosku.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
loading...