Facebook Google Maps E-mail
Home Komisja stypendialna Stypendium Specjalne

Stypendium Specjalne

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – jest przyznawane na wniosek studenta, którego niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem właściwego organu. Wniosek składa się do Wydziałowej Komisji Stypendialnej, po przedłożeniu do Biura Osób Niepełnosprawnych. Aby otrzymać Stypendium Socjalne należy wypełnić w USOSweb wniosek o „Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych”, a następnie wydrukowany i podpisany złożyć do Wydziałowej Komisji Stypendialnej.

Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warszawskiego

Wysokość stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wynosi w zależności od stopnia niepełnosprawności:
a) 500 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
b) 400 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
c) 300 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
loading...