Stypendium Rektora

Stypendium Rektora ubiegać mogą się o nie studenci, którzy uzyskali za rok studiów wysoką średnią ocen, czy też mają inne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendia w roku akademickim 2015/2016 otrzymało sześć procent studentów w ramach roku bądź kierunku studiów. Pierwsza wypłata stypendium rektora (wraz z wyrównaniem od października) miała miejsce w drugiej połowie grudnia 2015 roku.

Ile wynosi Stypendium Rektora?

W roku akademickim 2015/2016 kwota Stypendium Rektora wyniosła 650 zł miesięcznie.

Co zrobić, by otrzymać stypendium?

Stypendium mogą otrzymać studenci od II roku studiów licencjackich. Na początku października nowego roku akademickiego należy złożyć do wydziałowej Komisji Stypendialnej podpisany Wniosek o Stypendium Rektora dla najlepszych studentów wraz z zaświadczeniem o średniej z dziekanatu, potwierdzonymi przez AZS osiągnięciami sportowymi na szczeblu krajowym lub międzynarodowym lub potwierdzonymi osiągnięciami artystycznymi. Dodatkowym atutem są publikacje naukowe.

Stypendium Rektora mogą uzyskać również studenci I roku studiów licencjackich, którzy uzyskali tytuł laureata Olimpiady Geograficznej.

Odwołanie od decyzji dotyczącej Stypendium Rektora

Informacje w USOSweb nie są decyzjami. Dlatego też prosimy o cierpliwość do czasu otrzymania decyzji administracyjnych w formie papierowej. Przypominamy, że odwołania można składać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

 

Wszystkim studentom Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, którzy otrzymali Stypendium Rektora
serdecznie gratulujemy  i życzymy kolejnych sukcesów!

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *