Samodzielność finansowa

Zgodnie z Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego, student samodzielny finansowo musi spełniać jedną z następujących przesłanek:

a) mieć więcej niż 26 lat;

b) mieć męża/żonę

c) mieć dziecko na utrzymaniu.

 

W przypadku kiedy jedno z powyższych kryteriów nie jest spełnione, należy spełnić wszystkie poniższe przesłanki:

1) należy złożyć oświadczenie o nieprowadzeniu gospodarstwa z rodzicami

2) mieć stałe źródło dochodu w roku poprzednim

3) mieć stałe źródło dochodu w roku bieżącym

4) stały dochód (ad.2 i ad.3) musi być wyższy lub równy 792 zł 35 gr.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *