Facebook Google Maps E-mail RSS

OKSS UW

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów Uniwersytetu Warszawskiego jest powoływana przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia spośród studentów delegowanych przez ZSS UW oraz spośród pracowników UW na podstawie art. 177 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i § 42 ust. 1 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UW.
 
 
 
 Do zadań OKS wyznaczonych Regulaminem należy:
  • rozpatrywanie odwołań od decyzji komisji stypendialnych jednostek;
  • przyznawanie stypendiów rektora dla najlepszych studentów;
  • prowadzenie dyżurów merytorycznych, w czasie których zarówno studenci jak i członkowie komisji stypendialnych mogą zasięgnąć informacji nt. systemu pomocy materialnej na UW.

OKS prowadzi również szeroko zakrojoną działalność informacyjną, skierowaną przede wszystkim do członków komisji stypendialnych, na którą składają się:

  • prowadzenie szkoleń z zakresu przyznawania pomocy materialnej,
  • prowadzenie strony internetowej www.oks.uw.edu.pl,
  • prowadzenie grupy Sprawy socjalne na portalu społecznościowym Facebook.
W obecnym składzie Komisji reprezentowanych jest 11 jednostek Uniwersytetu. Komisja liczy 13 członków: 12 studentów i 1 pracownika.
.
PREZYDIUM

Przewodniczący Łukasz Krawiranda, Instytut Socjologii, Kolegium MISH
lukasz.krawiranda@uw.edu.pl tel. 604-698-404

Wiceprzewodnicząca Justyna Sobolewska, Wydział Zarządzania
justyna.sobolewska@samorzad.uw.edu.pl tel. 604-950-403

Wiceprzewodnicząca Natalia Wojciechowska, Instytut Filozofii
n.wojciechowska@uw.edu.pl tel. 604-950-323

 

CZŁONKOWIE

Magdalena Butra, Kolegium MISH

Kacper Chmiel, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Lokalnego

Małgorzata Gołąb, Instytut Romanistyki

Monika Mietelska, Wydział Fizyki

Agnieszka Mirowska, Instytut Socjologii

Izabela Pawlak, Katedra Ukrainistyki, Wydział Polonistyki

Paweł Posielężny, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki

Marta Świrska, Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji

Paweł Zając, Wydział Zarządzania

 

PRACOWNICY

prof UW, dr hab. Paweł Wajda Wydział Prawa i Administracji

 

źródło: http://www.oks.uw.edu.pl/?page_id=1456

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close
loading...