Odwołanie

Odwołanie od decyzji komisji stypendialnej przysługuje odwołanie do OKSS. Odwołanie wnosi się  za pośrednictwem komisji stypendialnej, która wydala decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej w formie papierowej. Jeżeli komisja stypendialna uzna, że odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
W przeciwnym wypadku odwołanie wraz z aktami sprawy przesyła do OKSS w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymała odwołanie. Odwołania nie są składane za pośrednictwem modułu stypendialnego w USOSweb

Odwołanie odnośnie stypendiów socjalnych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *