Koła naukowe

kolanaukowe

Na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych funkcjonuje pięć kół naukowych. Każde koło na naszym wydziale ma różne cele, różne priorytety, w związku z czym każdy ma szansę znaleźć idealne miejsce dla siebie. Aby koło naukowe posiadało status organizacji studenckiej musi być zarejestrowane na Uniwersytecie Warszawskim. Najstarsze koło naukowe na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych i jedno z najstarszych na Uniwersytecie Warszawskim to Koło Naukowe Studentów Geografii. Inne organizacje na naszym wydziale to Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej SPATIUM, Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji, EGEA Warszawa – przedstawicielstwo europejskiej organizacji zrzeszającej studentów i absolwentów geografii –  EGEA (European Geography Association).

Każdy student geografii i gospodarki przestrzennej może należeć do każdego z ww. kół naukowych. Dodatkowo, student UW może należeć do każdego z kilkudziesięciu kół naukowych na UW. 

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *