Koło Naukowe Studentów Gospodarki Przestrzennej „Spatium”

Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej „Spatium” powstało w 2004 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Założone zostało przez Paulinę Nowicką.
Celem Koła jest rozwój studentów, realizowany poprzez udział w różnego rodzaju projektach i inicjatywach badawczych, a także studenckich konferencjach i spotkaniach, które to mają pomóc w nawiązaniu współpracy z przedstawicielami różnych dyscyplin.
Tematyka zagadnień, którymi interesuje się Koło jest szeroka i odnosi się do wielu dyscyplin naukowych. W kręgu naszych zainteresowań pozostaje między innymi planowanie przestrzenne, infrastruktura techniczna i społeczna, zarządzanie miastami i regionami, samorząd terytorialny i szeroko rozumiany ład przestrzenny. Koło współrealizuje interdyscyplinarne projekty badawcze z innymi instytucjami uniwersyteckimi oraz podmiotami prywatnymi.
Zarząd Koła stara się na bieżąco informować członków o różnorakich wydarzeniach odbywających się na terenie całego kraju (a także Europy), które związane są z tematyką gospodarki przestrzennej.

 

Skład Zarządu koła

Prezes: Faustyna Nawrocka

Zastępca: Michał Litwiniec

Skarbnik: Mateusz Popowicz

 

Opiekun koła

dr Maciej Lasocki

 

Kontakt

Facebook

Strona www

mail: spatium.kn@uw.edu.pl