Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji

Koło Naukowe Geoinformatyki i Teledetekcji Uniwersytetu Warszawskiego (University of Warsaw Geoinformatics and Remote Sensing Students’ Association) istnieje od maja 2009 r. przy Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Zrzesza studentów i doktorantów zainteresowanych prowadzeniem badań oraz popularyzacją geoinformatyki i teledetekcji. Do głównych celów organizacji należy rozwijanie umiejętności i wiedzy w zakresie wykorzystania tych technik w badaniach środowiska geograficznego. Dotychczas prowadzone projekty dotyczyły wykorzystania zobrazowań lotniczych bądź satelitarnych w analizach hydrologicznych, meteorologicznych, geologicznych, jak również były ukierunkowane na badania kondycji roślinności, m.in. po tsunami w Japonii, czy po katastrofie w Czarnobylu.  Wyniki badań prezentowane są w formie wystąpień na krajowych oraz międzynarodowych konferencjach, jak również w postaci publikacji naukowych.
W 2012 r. KNGiT UW zorganizowało I Ogólnopolską Konferencję Studentów Geoinformatyki i Teledetekcji, która umożliwiła nawiązanie współpracy na poziomie ogólnopolskim pomiędzy kołami zajmującymi się tą tematyką. KNGiT UW jako trzecie wstąpiło do Naukowej Sieci Studentów Geoinformatyki, która oficjalnie funkcjonuje od m
arca 2013 r. W organizację GIS Day’a – „GIS w Stolicy” jest zaangażowane od początku istnienia imprezy o charakterze ogólnowarszawskim. Ponadto, członkowie Koła prowadzą warsztaty z obsługi specjalistycznego oprogramowania GIS i RS, na różnych poziomach zaawansowania.
Poza rokiem akademickim również aktywnie rozwijają swoje umiejętności poprzez udział w obozach letnich, jeden z nich Koło miało przyjemność współorganizować z Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie (I Ogólnopolska Letnia Szkoła GIS w Lublinie).W roku 2013 w ramach działalności popularyzatorskiej Koło współorganizowało w Warszawie wystawę European Space EXPO, poświęconą możliwościom wykorzystania technologii satelitarnych w życiu codziennym. Wystawa ta organizowana jest przez Komisję Europejską w różnych miastach Europy. Dodatkowo, KNGiT organizuje warsztaty i spotkania z przedstawicielami firm i instytucji związanych z GIS i teledetekcją.

 

Skład Zarządu koła

Prezes: Magda Anusz

Wiceprezes: Karolina Olszanka

Członkowie zarządu: Krzysztof Piasecki, Magdalena Sień

 

Opiekun koła

dr hab. Bogdan Zagajewski

 

Kontakt

Facebook

Strona www

mail: telegeo.kn@uw.edu.pl