Koło Naukowe Geografii Politycznej i Geopolityki „POLIGEOS”

 

Koło zostało założone w październiku 2013 roku na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW. Celem cotygodniowych spotkań członków koła jest poszerzanie wiedzy studentów na tematy geograficzne, polityczne, społeczne, ekonomiczne oraz światopoglądowe. Jako, że są dwie nauki o wszystkim: geografia i filozofia, to zdajemy sobie sprawę z ogromu wiedzy jaką powinniśmy posiąść. Dlatego też pierwsze nasze spotkania służą porównaniu, a następnie stopniowemu wyrównaniu wiedzy studentów, w celu uniknięcia nieporozumień związanych z podstawową wiedzą lub definicjami. Z czasem, planujemy przejść coraz bardziej do wyspecjalizowanych tematów związaną ściśle z przeznaczeniem koła. Temat każdego spotkania jest uzgadniany najdalej na trzy tygodnie przed terminem spotkania. Aby, jak najwięcej osób mogło się zaangażować w spotkania wyznaczyliśmy dwie główne funkcje. Pierwszą jest moderator, czyli osoba prowadząca zajęcia danego dnia, ma na celu przedstawienie problemu lub zagadnienia. W gestii tej osoby leży, aby przyciągnąć uwagę słuchaczy, pilnować porządku i wzbudzić kontrowersje, które rozwiną dyskusję, która nastąpi po prezentacji wstępnej. Stanowisko moderatora jest dobrowolne i zwykle, co tydzień, zmienne. Drugą funkcją jest protokolant, czyli osoba, której zadaniem jest zapisywanie wniosków, tak z prezentacji, jak i z dyskusji. Protokolantem zostaje osoba, która tydzień wcześniej była moderatorem. Spisywanie protokołów ma na celu umożliwienie osobom nieobecnym, lub przyszłym członkom, zapoznania się z przebiegiem spotkań. Pomoże to nam uniknąć powtórzeń tematów. Cenimy sobie nieszablonowe podejście do rzeczywistości, krytyczne umysły oraz kreatywność.

Z większych projektów, które wykonało koło można wymienić badania na temat preferencji wyborczych studentów UW, oraz badanie sytuacji polskiej mniejszości na Litwie w regionie Solecznik

 

Skład zarządu koła

Prezes: Robert Trzciński

Zastępcy prezesa: Dominik Cybulski oraz Szczepan Cegiełko

Sekretarz: Juliusz Zawłocki

Skarbnik: Adam Czerwiec

 

Opiekun koła

dr hab. Marcin Solarz, prof. UW

 

Kontakt

Facebook

mail: poligeos.kn@uw.edu.pl