Geoprzegląd

geoprzeglad

Geoprzegląd jest gazetą wydawaną przez studentów Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych, przygotowywaną przez redakcję Geoprzeglądu. Redaktorem naczelnym w roku akademickim 2016/2017 jest student III roku geografii – Mateusz Kuchta.

Co znajdziemy w Geoprzeglądzie?

Informacje od Zarządu Samorządu Studentów UW, Zarządu Samorządu Studentów WGiSR, kół naukowych (w tym sprawozdania, relacje z odbytych wydarzeń), relacje z podróży, felietony,  ciekawostki, krzyżówki, przegląd książkowych nowości, wywiady z wykładowcami i inne przydatne informacje dot. studiowania na UW i WGiSR.

Od kiedy wydawany jest Geoprzegląd?

Pierwsza edycja ukazała się siedem lat temu, w grudniu 2009 r.

Ile do tej pory było edycji?

Geoprzegląd ma już za sobą 14 edycji, a łączna liczba wydrukowanych egzemplarzy przekroczyła 7 tysięcy.

Geoprzegląd posiada numer ISSN, co to jest?

ISSN to Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego dla czasopism wydawanych ciągle, w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Czy każdy student może napisać artykuł?

Oczywiście!

Boję się że zrobię błędy, mój artykuł będzie niepoprawnie napisany, co wtedy?

Nie martw się, redakacja Geoprzeglądu przez wydaniem gazety korektuje wszystkie artykuły.

Jak mogę dołączyć do redakcji Geoprzeglądu?

Skontaktuj się z nami! :)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *