Rada Wydziału WGiSR UW

Rada Wydziału jest najwyższym organem uchwałodawczym na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych. Podejmuje ona kluczowe decyzje w sprawach związanych z funkcjonowaniem Wydziału – od procesu rekrutacyjnego, zatrudnienia pracowników, nadawaniu stopni naukowych, aż po decyzje w sprawie programów studiów. W Radzie Wydziału studenci i doktoranci stanowią 1/5 wszystkich członków zgodnie z  §23 pkt. 5.  Statutu UW. W roku akademickim 2016/2017 jest 9 przedstawicieli studenckich i 2 przedstawicieli studiów doktoranckich. Przewodniczący ZSS WGiSR wchodzi do Rady Wydziału z urzędu.  Przedstawiciele studenccy głosują we wszystkich sprawach związanych ze studiami i wydziałem, prócz spraw naukowych (m.in. nadanie stopnia naukowego, wszczęcie przewodu doktorskiego czy habilitacyjnego ). Rada Wydziału zbiera się raz w miesiącu.

Rada Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych
(kadencja 2016-2020)

Skład Rady Wydziału

 • prof. dr hab. Mirosława Czerny
 • prof. dr hab. Maciej Jędrusik
 • prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk
 • prof. dr hab. Andrzej Lisowski
 • prof. dr hab. Jerzy Makowski
 • prof. dr hab. Andrzej Richling
 • prof. dr hab. Paweł Swianiewicz
 • dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW
 • dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW
 • dr hab. Katarzyna Ostaszewska, prof. UW
 • dr hab. Ewa Smolska, prof. UW
 • dr hab. Marcin Solarz, prof. UW
 • dr hab. Urszula Somorowska, prof. UW
 • dr hab. Piotr Werner, prof. UW
 • dr hab. Elwira Żmudzka
 • dr hab. Joanna Angiel
 • dr hab. Maciej Dąbski
 • dr hab. Maciej Dłużewski
 • dr hab. Małgorzata Durydiwka
 • dr hab. Andrzej Harasimiuk
 • dr hab. Sylwia Kulczyk
 • dr hab. Jacek Kwiatkowski
 • dr hab. Marta Lackowska
 • dr hab. Bogumiła Lisocka-Jaegermann
 • dr hab. Izabella Łęcka
 • dr hab. Irena Tsermegas
 • dr hab. Waldemar Wilk
 • dr hab. Bogdan Zagajewski
 • dr Sylwia Dudek-Mańkowska
 • dr Izabela Karsznia
 • dr Bożena Kicińska
 • dr Maria Korotaj-Kokoszczyńska
 • dr Jolanta Korycka-Skorupa
 • dr Maciej Lenartowicz
 • dr Ewa Malinowska
 • dr Wojciech Pokojski
 • dr Dorota Rucińska
 • dr Piotr Szwarczewski
 • dr Waldemar Wilk
 • dr Tomasz Wites
 • mgr Jerzy Lechnio

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 • mgr Jan Skrzypczuk

Doktoranci

 • mgr Maksym Łaszewski
 • mgr Tomasz Panecki

Studenci (2016/2017)

 • Magda Anusz
 • Marcin Ciechanowicz (przew.)
 • Maria Niedziółka
 • Marcin Osiński
 • Maciej Podsiadły
 • Marcin Szymajda
 • Robert Trzciński
 • Damian Wiśniewski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *