Parlament Studentów UW

ParlamentParlament Studentów UW jest organem uchwałodawczym samorządu na Uniwersytecie Warszawskim. Składa się z przedstawicieli studenckich wybieranych w trakcie jesiennych wyborów na jednostkach. W roku akademickim 2016/2017 Parlament UW składa się z 81 przedstawicieli studenckich, reprezentujących niemalże całe środowisko akademickie,  w tym dwóch przedstawicieli z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.  Do kompetencji Parlamentu UW należy m.in. zatwierdzenie składu centralnego samorządu ZSS UW, wybór przedstawicieli w Senacie UW i komisjach senackich, wyrażenie zgody na treść Regulaminu Studiów na UW, nadzór nad działalnością organów Samorządu powołanych przez Parlament oraz członków tych organów. Parlament stanowi obszar wymiany doświadczeń między jednostkami, jest polem dyskusji w sprawach dotyczących studentów UW a także miejscem gdzie nawiązuje się współpraca między samorządami jednostkowymi. Każdy student może uczestniczyć z głosem doradczym w obradach Parlamentu UW. Posiedzenia odbywają się zazwyczaj raz w miesiącu. Czasem trwają nawet do 6 rano!

Nasi przedstawiciele w PS UW (2016/2017):

– Robert Trzciński

– Damian Wiśniewski

 

 

 

 

fot. Łukasz Noszczak/ Uniwerek.TV

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *