Działalność

dzialalnosc

Nasi studenci prócz samorządu studenckiego i kół naukowych, angażuj się również w innych organizacjach i organach władz Uniwersytetu Warszawskiego. Jak to wszystko wygląda?

Zarząd Samorząd Studentów WGiSR UW – tworzony jest przez 5 osób, samorząd może  dodatkowo powoływać swoich pełnomocników w części lub w pełni praw członka zarządu. Wybory do zarządu odbywają się co roku na przełomie październik/listopad.

Rada Wydziału WGiSR UW – najważniejszy organ uchwałodawczy Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych. Studenci (I i II stopnia) mają swoich 8 przedstawicieli (w tym przewodniczący ZSS WGiSR, który wchodzi z urzędu). Wybory przedstawicieli również odbywają się na przełomie październik/listopad

Parlament Studentów UW – najważniejszy organ uchwałodawczy Samorządu Studentów – tutaj zatwierdzany jest skład Zarządu Samorządu UW (samorząd centralny), a także wybierani są przedstawiciele studentów m.in. w Senacie UW. Każda jednostka prowadząca studia ma swoich studenckich przedstawicieli – z Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych są to 2 osoby. Wybory odbywają się w tym samym czasie co do ZSS WGiSR UW i RW WGiSR UW.

Senat UW – najważniejszy organ uchwałodawczy Uniwersytetu Warszawskiego. W skład senatu wchodzą m.in. dziekani jednostek, wybrani samodzielni pracownicy naukowi, a także reprezentanci studentów. W Senacie UW zasiada 12 studentów, którzy reprezentują całą społeczność akademicką Uniwersytetu Warszawskiego (Marszałek Parlamentu Studentów UW i Przewodniczący ZSS UW, wchodzą natomiast z urzędu). Od 2012 r. w Senacie UW zasiada przedstawiciel Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych.

Zarząd Samorządu Studentów WGiSR UW powołuje również reprezentantów studentów w komisjach wydziałowych. Praca w komisjach jest ważna gdyż, jak w przypadku rad programowych i WZZJK – tworzone są tutaj, bądź akceptowane, nowe programy studiów.

Komisje na wydziale (kadencja 2013/2014):

Wydziałowy Zespół Zapewniania Jakości Kształcenia (WZZJK)

Rada programowa ds. geografii

Rada programowa ds. gospodarki przestrzennej

Komisja ds. praktyk ERASMUS

Komisja ds. rekrutacji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *