Archiwum kategorii: Dni Adaptacyjne

Dni Adaptacyjne

Przybliżony grafik dni adaptacyjnych:

26.09.2013 AUDITORIUM MAXIMUM, sala A
15.00 – 15:15 Udostępnienie sali
15:15 – 15:30 Otwarcie
15:30 – 17:00 Wystąpienia Władz Wydziału, przedstawicieli Samorządu, kół naukowych, służby zdrowia, biura osób niepełnosprawnych

27.09.2013 AUDITORIUM MAXIMUM, sala A
08:30 – 09:00 Otwarcie
09:00 – 10:00 Szkolenie biblioteczne wydziałowe
10:00 – 12:00 Uroczysta inauguracja, wykład inauguracyjny, wręczenie legitymacji

12:00 – 13:00 Spotkanie z opiekunem roku, wydawanie zaświadczeń, podpisanie dokumentów, omówienie planu zajęć
— GEOGRAFIA sala 102 (dr K. Grabowska)
— GOSPODARKA PRZESTRZENNA sala 111 (dr Marta Derek)

Więcej informacji: http://py.wgsr.uw.edu.pl/news/48/15/DNI-ADAPTACYJNE-2013-2014