Miesięczne archiwum: Grudzień 2014

Stypendium rektora – informacje o rozstrzygnięciach i odbiór decyzji

Zmiany w statusach wniosków
Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów rozpoczęła wprowadzanie do USOSweb informacji o rozpatrzeniu pozytywnym bądź negatywnym wniosków o stypendium rektora. Z powodów oczywistych nie wszyscy zobaczą tę zmianę tego samego dnia. W imieniu OKSS bardzo prosimy o uzbrojenie się w cierpliwość – we środę 3. grudnia wszyscy studenci powinni zobaczyć zmianę w statusie wniosku. Aby sprawdzić status wniosku, należy zalogować się do centralnego USOSweba, wejść w zakładkę Dla Studenta, a potem we Wnioski. Przy wniosku o stypendium rektora będzie widoczne rozstrzygnięcie.

Odbiór decyzji pozytywnych
Warunkiem wypłaty stypendium w grudniowej transzy jest doręczenie decyzji wnioskodawcy. Zanim zostaną one nadane pocztą, Biuro OKSS zostanie otwarte na prawie dwa tygodnie, aby umożliwić szybki odbiór decyzji. Godziny pracy Biura zamieszczone zostaną na stronie OKSS (www.oks.uw.edu.pl) – decyzje będzie można odbierać między 3. a 15. grudnia, również w weekendy.

Osobom, które otrzymają stypendium wysłane zostaną maile z informacją i przypomnieniem na adresy podane do kontaktu z uczelnią (nie na „prywatne” adresy).

obrazek

Źródło: OKSS UW (www.oks.uw.edu.pl/?p=1947)