Stypendium rektora – zmiany statusów wniosków

Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów rozpoczęła akceptowanie wniosków. Statusy będą się zmieniać na „Gotowy do rozpatrzenia” bądź „Rozpatrzony negatywnie” – jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych. Status „Rozpatrzony negatywnie” nie jest decyzją w rozumieniu k.p.a., stanowi jedynie adnotację w systemie. Prosimy nie wysyłać maili do OKSS z pytaniem, kiedy wniosek konkretnej osoby zostanie przyjęty do rozpatrzenia – z powodów oczywistych nie wszystkie wnioski zostaną zaakceptowane w tym samym czasie.

W imieniu OKSS  prosimy o odbieranie wiadomości z maila, który podano we wniosku o stypendium. 

O możliwości odbioru decyzji studenci będą informowani tą drogą.

Rozstrzygnięcia zostaną podjęte w listopadzie, decyzje pozytywne będzie można odbierać w biurze OKSS w grudniu. Stypendia w grudniu zostaną wypłacone tylko tym osobom, którym decyzja zostanie doręczona. Studentom studiów dziennych i wieczorowych zostanie umożliwiony odbiór osobisty, natomiast studentom na Erasmusie
i zaocznym decyzje zostaną wysłane pocztą.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt mailowy z OKSS (oks@samorzad.uw.edu.pl). Jednocześnie przypominamy, że maile powinny być podpisane z podaniem kierunku i roku studiów oraz numeru indeksu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *