Miesięczne archiwum: Styczeń 2014

Ankiety – semestr zimowy

Zapraszamy Państwa do wypełniania ankiet oceniających prowadzone zajęcia dydaktyczne (wykładowców) na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych UW.
Ankietę można będzie wypełniać od 31 stycznia do 16 lutego 2014 w systemie USOSweb.
Ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wyniki posłużą podniesieniu poziomu prowadzonych na naszym Wydziale zajęć dydaktycznych.

Zapraszamy do wypełnienia ankiet.

I Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS w Uniwersytecie Warszawskim

Po raz pierwszych w historii WGiSR UW odbędzie się „I Forum użytkowników licencji SITE ArcGIS w Uniwersytecie Warszawskim” organizowane przez mgr. Lechnia w dniu 6 lutego 2013 r. od godziny 10:00
Chcielibyśmy podczas spotkania poruszyć ważne kwestie związane z programem ArcGis i możliwościami jakie daje GIS.

Tematy, które m.in. zostaną poruszone w trakcie Forum:

a) Wdrażanie oprogramowania GIS do programu nauczania (szczególnie ćwiczenia)
b) Wykorzystywanie i rozwijanie GIS (ArcGIS)
c) Zajęcia z GIS, a oczekiwania rynku pracy
d) Oczekiwania studentów, a oferta zajęć z GIS
oraz wiele innych

Organizatorzy mają nadzieje na dużą frekwencje studentów i ich czynny udział w dyskusji dotyczącej przydatności i zastosowań. Studenci podczas spotkania będą mogli wystąpić, przedstawiając przykłady zastosowań oprogramowania podczas studiów. Myślimy że w naszym interesie jest posiadanie licencji, rozwijanie i udoskonalanie umiejętności w zakresie GIS, więc gorąco namawiamy do czynnego udziału w spotkaniu.

PROGRAM SPOTKANIA

Sesja wprowadzająca
10:00 – 10:15 otwarcie obrad forum
10:15 – 11:15 prezentacja wykorzystania licencji SITE ArcGIS w jednostkach i uczelni
11:15 – 11:35 wystąpienie przedstawiciela ESRIi Polska

Sesja studencka
11:45 – 14:00 prezentacja opracowań studentów z zastosowań ArcGIS

Dyskusja plenarna
14:00 – 15:30 ustalenie głównych tematów dyskusji, dyskusja problemów, propozycje programowe, opracowanie wniosków
15:40 odczytanie wniosków, zamknięcie forum

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/205093659680104/?fref=ts 

Rejestracja na zajęcia I i II stopnia (semestr letni)

Rejestracja na zajęcia dla studentów stacjonarnych studiów II stopnia (magisterskich) 

W dniach 14-22 stycznia 2014 r. zostanie uruchomiona pierwsza tura rejestracji na zajęcia obowiązkowe w semestrze letnim 2013/2014 na kierunkach GEOGRAFIA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Termin rejestracji: od 14 (godz. 21:00) do 22 stycznia 2014 r. (godz. 23:59).

Druga tura rejestracji będzie trwała w dniach 24-31.01.2014 (w rejestracji wezmą udział również studenci MSOŚ).

Rejestracja jest wspólna dla 1 i 2 roku, studenci powinni samodzielnie wybrać zajęcia, na które musza się zarejestrować (zgodnie z programem studiów). Samodzielna rejestracja na zajęcia jest OBOWIĄZKOWA. Po jej zakończeniu nie będzie możliwości dopisywania się do grup zajęciowych!!!

Każdy student będzie miał udostępnione dwie rejestracje:

A. na przedmioty wspólne dla całego roku lub dla jego części,

B. na przedmioty osobne dla każdej specjalizacji.

Jeżeli przedmiot składa się z wykładu i ćwiczeń, należy zarejestrować się na obydwa rodzaje zajęć.

 

Wykaz rejestracji zamieszczony jest na stronie internetowej Wydziału (http://py.wgsr.uw.edu.pl/student).

—————————-

Druga tura rejestracji na zajęcia dla studentów

stacjonarnych studiów I stopnia (licencjackich)

Od 14 stycznia 2014 r. będzie trwała druga tura rejestracji na zajęcia obowiązkowe w semestrze letnim 2013/2014 na kierunkach GEOGRAFIA i GOSPODARKA PRZESTRZENNA.

Termin rejestracji: od 14 stycznia (godz. 21:00) do 22 stycznia 2014 r. (godz. 23:59).